Det Digitale Danske Udvandrerarkiv

Det Danske Udvandrerarkiv har siden 2011 arbejdet med at digitalisere de mange tusinder af breve og billeder, der befinder sig på arkivets magasin. Ca. 500.000 breve blev i foråret 2013 lagt ud på Udvandrerarkivets hjemmeside sammen med fotografier, lydklip og film. Brevene er skrevet af danske udvandrere forskellige steder i verden og på forskellige tidspunkter. Det samme gør sig gældende med billederne, hvoraf ca. næsten 1.200 er blevet digitaliseret og kan ses på hjemmesiden.

De mange tusinde breve, dagbøger og manuskripter er spændende læsning, som man kan nyde alene for fornøjelsens skyld. De samme gør sig gældende med de mange fotografier. Udvandrerenes vidnesbyrd er både rørende, gribende og medrivende at læse, fordi de giver et værdifuldt indblik i, hvad det vil sige at rejse fra sit hjem, sin familie, sine rødder, til et sted, der var ukendt. Være tusinder kilometer væk fra de, som var ens nærmeste, og alligevel i langt de fleste tilfælde formå at skabe sig en tilværelse, der var bedre end den, de kunne have fået i Danmark. Gennem læsningen af de danske udvandreres breve, gives et spændende indblik i den komplicerede proces, det er at flytte fra sit fædreland til et nyt land og en ny kultur. Et indblik, der kan være med til at kaste lys over de udfordringer, der findes i nutiden.

Digitaliseringen af Det Danske Udvandrerarkiv har kunnet lade sig gøre takket være følgende generøse sponsorer: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal; Spar Nord Fonden; Det Obelske Familie Fond; Ejendomsmæglernes Fond og Kulturministeriet.